Famillemenet 2016

Het Famillement in en om Het Utrechts Archief was donderdag 2 juni 2016 een groot succes. Ruim 2.850 bezoekers kwamen naar de grote informatiemarkt bij het archief. Diezelfde dag bezochten velen ook het uitgebreide lezingen- en workshopprogramma en namen deel aan de verschillende rondleidingen. 


Organisatie

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement, in 2016 was dat Het Utrechts Archief (HUA) en werd het Famillement georganiseerd tijdens de Stadsdag.

Programma

Hieronder is het programma van Famillement 2016 te vinden, doorlopend vonden in en rondom Het Utrechts Archief (HUA) verschillende activiteiten plaats, waaronder:
  • Informatiemarkt (binnen en buiten)
  • Muziek op het plein
  • Bezoek de 17e-eeuwse wijnkeldergang
  • bezoek de voormalige cellen van De Rechtbank (souterrain)
  • Bekijk oude films van Utrecht (filmzaal)
  • Bewonder het Stadsrecht van Utrecht (souterrain)
Ook was in de Lutherse Kerk de hele dag een boekentafel te vinden van Savannah Bay. Om 19:00 uur werd de Stadsdag Utrecht afgesloten met de stadsdagvesper in de Domkerk.

Het Utrechts Archief Lutherse Kerk Fotodok Domkerk
Auditorium Plein Studiezaal
11:00
Opening en start infomarkt11:15
11:30


Verborgen verleden interview: Dominique van der Heyde

11:45

7 pijlers van de genealogie

12:00
Start stadswandeling Tentoonstelling There is Something about My Family (toegang € 3,-) en rondleidingen
12:15
12:30
Start tour Domplein Voorouders in de VOC Genetische genealogie 2.0
12:45


13:00 GenTalks

Maarten van Rossem over de zin en onzin familiegeschiedenis
13:15
Genetische genealogie 2.0
13:30 Start tour Domplein Start tour graven
13:45
14:00 Uitreiking Nederlandse prijs voor de Genealogie
Militairen in de Bataafs-Franse tijd Historische geo-informatie voor NL
14:15

14:30 Voor 1700 drogen de bronnen niet op Start tour Domplein

Start tour graven
14:4515:00

Voor 1700 drogen de bronnen niet op Literatuurhuis schrijversinterviews met Annejet van der Zijl en Jan Siebelink
15:15 Familie op het spoor

15:30 Start tour Domplein
Start tour graven
15:45

Historische geo-informatie voor NL
16:00 Liefdesdrama in klooster Nazareth in 't Gein Start stadswandeling
16:15


16:30

Familie op het spoor
Start tour graven
16:45


17:00 Workshop Storytelling

Workshop Familiegeschiedenis schrijven

17:15
Wel of geen familiewapen?

17:30


17:45


Signeersessie Letterie

18:00

Familie op het spoor


18:1518:30

18:45
Einde infomarkt19:00
Stadsdagvesper

Standhouders

Het Famillement 2016 telde 67 standhouders.

Regionaal

Het Utrechts Archief (tevens organisator) bewaart de geschiedenis van Utrecht in een collectie van ruim 30  kilometer archief en gratis tentoonstellingen.
www.hetutrechtsarchief.nl

Genealogische Werkgroep van de Historische Kring Eemnes: ruim gedocumenteerde instantie voor iedereen met voorouders in Eemnes!
www.historischekringeemnes.nl

Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum richt zich op genealogie, regionale, culturele en maritieme historie, met kwartaalblad De Sneuper
www.HVNF.nl

Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens: geschiedenis van Utrecht ten westen van Amsterdam-Rijnkanaal (Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern)
www.histvervdmh.nl

Ons Voorgeslacht: genealogiebeoefening in het gebied van het voormalig Graafschap Holland. Veel bewerkte bronnen zijn raadpleegbaar op www.hogenda.nl.
www.onsvoorgeslacht.nl

Kring van Utrechtse Archivarissen: het samenwerkingsverband van alle archiefdiensten in de provincie Utrecht
www.utrechtsarchiefnet.nl

Landschap Erfgoed Utrecht: ondersteunt iedereen die helpt om erfgoed en landschap in de provincie Utrecht beleefbaar te maken.
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Amersfoort en Omstreken: oostelijk deel van provincie Utrecht en westrand van de Veluwe
http://amersfoorteo.ngv.nl

NGV-afd. Rijnland: actief als afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging in het noordelijk deel van Zuid-Holland (ca. 420 leden).
www.rijnland.ngv.nl

De leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht zoeken naar hun afstamming en familiegeschiedenis.
www.ngv.nl/wwwUTR

Nationaal

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis (tevens organisator) is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis.
www.cbg.nl

Aldfaer: het populaire en gratis programma voor het vastleggen van al uw stamboomgegevens.
www.aldfaer.nl

Antecedentia verricht genealogisch onderzoek in binnen- en buitenland, zoekt erfgenamen, begeleidt ‘roots tourists’, geeft lezingen en cursussen.
www.antecedentia.com

Het College Heraldiek (NGV) registreert, controleert en ontwerp wapens van Nederlandse families en presenteert deze met een stijlvolle wapenbrief.
www.heraldiek.net

De Tijdperk reiziger: atelier voor genealogische diensten met een printservice in groot formaat en heraldisch ontwerpservice met moderne twist.
www.detijdperkreiziger.nl

DEVENTit is een onafhankelijk en innovatief softwarehuis en biedt met Atlantis hét platform voor collectiebeheer en portaalbouw.
www.deventit.nl

DNAgezocht kan helpen bij een DNA-test voor genealogisch onderzoek. Woertman Genealogie kan helpen bij genealogische vastlopers en Wo*rd/t*man-families 
www.dnagezocht.com

Servicedesk voor Familiearchieven: informatie, bemiddeling & ondersteuning bij particuliere archiefvorming
www.familiearchieven.nl

Het Familie Fotoalbum Archief (FFA) scant, digitaliseert en upload uw oude fotoalbums zodat deze online door te bladeren zijn.
www.100jaar.photo

Familyroom bedenkt en ontwerpt exposities die verbonden zijn met families, familieverhalen, familiegeschiedenissen en familiebedrijven.
www.familyroom.nl

Filmscanning.nl: voor het professioneel laten digitalisering van uw dierbare herinneringen op video, film, audio, dia, foto, negatief en fotoboek
www.filmscanning.nl

GEM (Genealogisch Erfgoed Magazine) bevat informatieve artikelen over het dagelijks leven van onze voorouders. Tevens aandacht voor genealogische onderwerpen.
www.erfgoed.info

Harma Huisman Brandschilderen is gespecialiseerd in het volledig in eigen beheer brandschilderen van familiewapens op glas (Facebookpagina: Harma Brandschilderen).

HCC!genealogie adviseert u met de juiste programmakeuze en het publiceren van uw gegevens op het internet of in boekvorm.
www.genealogie.hcc.nl

Historisch Bureau De Clercq onderzoekt uw familiegeschiedenis. Sinds 2016 verantwoordelijk voor uitgave Nederland's Patriciaat, in samenwerking met Uitgeverij Verloren.
www.blauweboekje.nl

De Indische Genealogische Vereniging richt zich op Europese genealogie in de voormalige Nederlands-Indische koloniën, (o.a. De Indische Navorscher, bronnenpublicaties)
www.igv.nl

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW)
Sinds 1883 tijdschrift De Nederlandsche Leeuw. Activiteiten binnen genealogie en heraldiek.
www.knggw.nl

Delpher, deze goudmijn voor genealogisch onderzoek bevat miljoenen gedigitaliseerde kranten, boeken en tijdschriften die allemaal fulltekst doorzoekbaar zijn.
www.delpher.nl

Familie in Beeld: gratis online magazine over familiegeschiedenis nieuwe stijl; met ideeën, technieken en tips voor het 'stamboomscrappen'.

www.familieinbeeld.nl

Levensportret: workshopserie  “Publiceer je eigen biografie en maak een creatief boek over jouw  leven of dat van een dierbare”.
www.levensportret.org

MEIJERINK - HERALDIEK
  in- en verkoop van (antiquarische) heraldische en genealogische boeken uit de hele wereld.  06-36079901 of robmeijerinkgero@gmail.com

NGH | Nederlands Genootschap voor Heraldiek
bevordert uitoefening van de wapenkunde als cultureel erfgoed (tijdschrift Blazoen, wapenregistratie, Heraldische dagen)
www.genootschap-heraldiek.nl

NKvJG | Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie: Vereniging voor Joodse genealogie en familiegeschiedenis, uitgever van tijdschrift Misjpoge.
www.nljewgen.org

NGV Dienst ComputerGenealogie: ondersteuning genealogen bij gebruik computer en presentatie programma GensDataPro
www.gensdatapro.nl

Antwerp second-hand books: Occasioneel deelnemer tweedehandsboekenmarkten in Vlaanderen. Aanbod: tweedhandsboeken m.b.t. genealogie, algemene geschiedenis België en Nederland en lokale geschiedenis.

Plaatsengids.nl: dé online encyclopedie van alle 6.000 plaatsen en vooral plaatsjés in ons land. Gespecialiseerd in topografie en cultuurhistorie.
www.plaatsengids.nl

Populatiegenealogie: een streekbevolking aan elkaar gebreid; verknipt tot dorpsbomen, dorpskwartieren en rafels; totaaloverzicht én opbouw familieverbanden op individuele basis
awjmvangestel@gmail.com

PRO-GEN | Genealogie à la Carte: een genealogisch computerprogramma met verrassende mogelijkheden.
www.pro-gen.nl

De PRO-GEN Gebruikersgroep deelt kennis en ervaring van gebruikers van het programma PRO-GEN middels bijeenkomsten, helpdesk, cursussen en nieuwsbrieven.
www.pggg.nl

Pro-book maakt van uw familiegeschiedenis een prachtig boek, in boekwinkelkwaliteit en al vanaf 1 exemplaar
www.pro-book.nl

Raven van Enckevort: beeldhouwer, restaurator, steenhouwer. Familiewapens in natuursteen, handgehakte naamplaten, gedenk- en gevelstenen.
www.ravensbeelden.nl

Reunion voor Mac / superieur in functionaliteit, kwaliteit en support Genealogie programma al meer dan 25 jaar beschikbaar.
www.cq-software.nl

RKD- Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
: het RKD maakt kennis en informatie over kunst van de Nederlanden wereldwijd toegankelijk
www.rkd.nl

StamboomVragenforum is een gezellig genealogisch forum waar men elkaar graag helpt en op een respectvolle manier met elkaar omgaat.
www.stamboomvragenforum.nl

Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund
: activiteiten financieel ondersteunen met betrekking tot genealogisch onderzoek inzake voormalig Nederlands Oost-Indië.
www.ter-denge.nl

Stichting Familie van der Kooij is een familieorganisatie voor genealogie van naamgenoten en voor onderlinge contacten.
www.stichtingvanderkooij.nl

Stichting Geslachten Faber: genealogisch onderzoek en publicaties over de verschillende Faber families in Faber! Magazine
www.geslachtenfaber.nl

SIFA/Stichting Indisch Familie Archief
verzamelt en beheert gegevens van Indo-Europese families ten behoeve van nakomelingen/andere geïnteresseerden.
www.indischfamiliearchief.nl

De Stichting Schu-y-i-ij-t verzamelt gegevens over deze naam en van namen waarin het woord Schu-y-i-ij-t voorkomt.
www.schuit.info

Het verleden dichtbij! Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG): al 15 jaar de onmisbare bron voor Nederlandse en Surinaamse familiegeschiedenis
www.stisurgen.nl

Grafisch ontwerper, Cora de Roon geeft met ThingsToRemember vorm aan jubileumboeken, levensportretten, bedrijfsgeschiedenissen of herinneringsboeken van een wijk. www.thingstoremember.nl

Uitgeverij Matrijs
: publicaties op historisch gebied met de specialismen geschiedenis, landschap, archeologie en monumenten.
www.matrijs.com

Uitgeverij Verloren: specialist in (vaderlandse) geschiedenis en historische letterkunde, ook uitgever van genealogieën en Nederland’s Patriciaat
www.verloren.nl

Universiteit Utrecht, Onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie
Bright minds, better future
www.collective-action.info

VDH-Media
: uw full-service multimedia partner voor CD, DVD en Blu-ray projecten, archiefdigitalisering en communicatie producten. Bezoek onze website:
www.vdh-media.com

NTR: publieke omroep, onder meer verantwoordelijk voor de tv-serie Verborgen verleden
www.ntr.nl

Vereniging Veluwse Geslachten: stamboomonderzoek in de brede zin van het woord op en rond de Veluwe.
www.veluwsegeslachten.nl

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
helpt Nederlanders met Duitstalige voorouders: advies, lezingen, vakblad Gens Germana,  Facebook en oud-schrift.
www.wgod.nl

Internationaal

Familiekunde Vlaanderen
: Kennisknooppunt voor familiegeschiedenis. De grootste genealogische organisatie in Vlaanderen en Brussel met specialisatie inzake genetisch-genealogisch DNA-onderzoek
www.familiekunde-vlaanderen.be

FamilyResearch Belgium & Jan Caluwaerts: uw gids doorheen 15de- t/m 17de-eeuwse bronnen waarmee je familiegeschiedenis meer tot leven komt.
www.FamilyResearch.be

FamilySearch International
, samenwerkend met 100-den archieven biedt gratis toegang tot miljoenen documenten en meer dan één miljard geïndexeerde akten.
www.familysearch.org

Geneanet (tevens hoofdsponsor): de onmisbare gratis site voor genealogen! Registreer, zoek uw voorouders, publiceer uw stamboom, deel gegevens, foto’s en documenten. Geneanet is hoofdsponsor van het Famillement 2016.
www.geneanet.org

International Genealogy Services: Een internationaal onderzoeksbureau voor stamboomonderzoek, opsporing van erfgenamen, eigenaren van verlaten panden.
www.international-genealogy-services.com

MyHeritage is het platform voor het ontdekken, delen en bewaren van familiegeschiedenis.
www.myheritage.nl

Spoorzoeker – Genealogie & Fotodatering: Beroepsgenealoog uit België – Specialist dateren en analyseren van oude familiefoto’s.
www.spoorzoeker.petereyckerman.be

Verein für Computergenealogie e.V.: grootste genealogische vereniging van Duitsland. Beheerder van de welbekende Open Access databanken op www.genealogy.net

Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde (WGfF)
: de grootste regionale genealogische organisatie in Duitsland (2500 leden) voor voorouders in het Rijnland
www.wgff.net

Hoofdsponsor


Geneanet was evenals in 2014 de hoofdsponsoring van Famillement 2016.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten