Persbericht - 10 februari 2016


Gezocht: enthousiaste stamboomonderzoekers


Het CBG en Het Utrechts Archief bieden genealogen een podium

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en Het Utrechts Archief organiseren op donderdag 2 juni 2016 het Famillement - het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland. Nieuw dit jaar is de rubriek GenTalks, waarmee (amateur)genealogen een podium wordt geboden om te vertellen over hun stamboomonderzoek.

Het Famillement is het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland.   Het is een gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden heeft. Het CBG heeft samen met Het Utrechts Archief de organisatie in handen. Op het programma staan lezingen, workshops, interviews, een informatiemarkt en een boekenprogramma. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied van de genealogie, innovatieve onderzoeksmethoden en storytelling. De komende maanden wordt het volledige programma bekend gemaakt op www.famillement.nl.

GenTalk
In de rubriek GenTalk willen we (amateur)genealogen een podium bieden zelf onderdeel uit te maken van het programma om hun kennis én ervaring op het gebied van familie historisch onderzoek te delen. Een GenTalk duurt 10 tot 15 minuten. Enthousiaste stamboomonderzoekers worden uitgenodigd te vertellen over hun onderzoek en ontdekkingen. Ook kunnen tips worden gedeeld. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven vóór 17 april 2016. Er wordt een selectie gemaakt op basis van inhoud, relevantie en de diversiteit van de onderwerpen. Aanmelden en meer informatie is te vinden op www.famillement.nl.

Geschiedenis
Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na Maastricht 2012 en Leiden 2014 wordt met Utrecht 2016 van het Famillement een biënnale traditie gemaakt. Dat het evenement aanslaat blijkt uit de bezoekerscijfers van de voorgaande edities: bij de eerste editie in 2012 trok het evenement ca 1.500 bezoekers en bij de tweede editie in 2014 ca. 2.300 bezoekers.

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Het CBG is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Naast advies en onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch onderzoek door het beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van genealogie, heraldiek en familienamen. Naast de eigen genealogische en heraldische verzamelingen, beheert het CBG ook collecties van het Rijk, zoals het Nationaal Register van Overledenen.

Het Utrechts Archief
Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. Het archief beheert de grootste historische collectie over stad en provincie Utrecht met meer dan 29 kilometer archieven, een half miljoen beelddocumenten en een bibliotheek met ruim 70.000 boeken, kranten en tijdschriften.

Meer informatie is te vinden op www.famillement.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Weterings van het CBG, telefonisch via 070-315 0577 (mobiel 06-54156110) of per e-mail vera.weterings@cbg.nl

Internet: www.famillement.nl
Twitter: @Famillement2016
Facebook: @Famillement

Geen opmerkingen:

Een reactie posten