Pro-book, Pro-Gen en Meijerink Heraldiek...

Vandaag registreerden wij Pro-book en Pro-Gen als deelnemer van het Famillement. Een professional op het gebied van boekproductie (in kleine oplagen) en een professional op het gebied van genealogische software.
Al eerder meldde zich Meijerink Heraldiek aan, specialist op het gebied van in- en verkoop van nieuwe en oude (antiquarische) heraldische en genealogische boeken uit de hele wereld.

Zie hier voor een lijst met alle deelnemers die zich tot nu toe hebben aangemeld.

Geneanet is hoofdsponsor van Famillement Utrecht 2016

De organisatie van het Famillement is blij om, net als in 2014, Geneanet te kunnen aankondigen als hoofdsponsor van het Famillement 2016. Geneanet, opgericht in 1996 in Parijs, is een genealogische website die gebaseerd is op het delen van gegevens door onderzoekers. Als hoofdsponsor zal Geneanet op 2 juni 2016 uiteraard prominent met een stand aanwezig zijn op het Famillement in Utrecht.  Zie hier voor méér informatie over Geneanet.

De eerste deelnemers melden zich al aan

Inmiddels hebben zich de eerste deelnemers aangemeld voor het Famillement van 2016.

De eer van de eerste komt toe aan Familiearchieven.nl
Als tweede volgde het nieuwe Nederlandse Genootschap voor Heraldiek.

Alle aangemelde deelnemers worden met een link naar hun website opgenomen in de lijst van deelnemers.

Famillement 2016 in Utrecht

Op donderdag 2 juni 2016 zal in Utrecht de volgende editie van het Famillement plaatsvinden. De organisatie van dit familiehistorische publieksevenement zal in handen zijn van Het Utrechts Archief  en CBG Centrum voor Familiegeschiedenis. Na Maastricht 2012 en Leiden 2014 wordt met Utrecht 2016 de belofte gestand gedaan om van het Famillement een biënnale traditie te maken. Het Famillement richt zich op een breed publiek met een voor de bezoekers gratis programma dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel heeft te bieden. Het concept slaat kennelijk aan en het evenement trok in 2012 bij de eerste editie ca 1.500 en twee jaar later ca. 2.300 bezoekers.

2 juni, Stadsdag Utrecht

De datum 2 juni is gekozen om de jaarlijkse Stadsdag Utrecht luister bij te zetten. Op 2 juni is Utrecht namelijk jarig, dan viert de stad haar stadsrechten (sinds 1122). Daarmee verhuist het Famillement van de herfst naar de zomer, hetgeen voor het evenement allerlei nieuwe mogelijkheden biedt. Ook zullen op veler verzoek de openingstijden worden vervroegd naar 11.00 - 19.00 uur.
Maar veel zaken zullen natuurlijk gewoon blijven, zoals de beurs waarop een groot aantal regionale en (inter-)nationale deelnemende organisaties zich aan het publiek presenteert, lezingen en workshops. Uiteraard krijgt e.e.a. deze keer een Utrechts accent. De plaats van handeling zal in en om de vestiging van Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat zijn, maar details daarover volgen.

Het Utrechts Archief, vestiging Hamburgerstraat
Via deze website houden we belangstellende deelnemers en bezoekers op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van programma en organisatie. Via het menu Historie (ter linkerzijde) kunnen belangstellenden een indruk krijgen van programma en deelnemers van de vorige edities.

Het Famillement is gratis voor bezoekers. Zij hoeven zich niet te registreren

Organisatie & Contact


CBG centrum voor familiegeschiedenis

Het CBG | Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor genealogie en verwante wetenschappen. Het CBG is uitgever van het tijdschrift Gen.magazine en eigenaar van de websites www.cbg.nl, de Nederlandse FamilienamenBank, de Heraldische DatabankStamboomNederland en WieWasWie.
Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement.


Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief (HUA) verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. Het Utrechts Archief vertelt verhalen uit de Utrechtse geschiedenis en probeert zo de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving te verbinden. Het Utrechts Archief is een toonaangevend expertisecentrum voor informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden.
Het Utrechts Archief bewaart de grootste historische collectie over de stad en provincie Utrecht, van de 11e eeuw tot nu, met archieven van het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, archieven van kerkelijke instellingen, de NS en Utrechtse huizen, kastelen, instellingen en personen, maar ook beelddocumenten (foto's, films, tekeningen, prenten en kaarten) en een bibliotheek met ruim 70.000 boeken, kranten en tijdschriften.
In de tentoonstellingen aan de Hamburgerstraat 28 wordt een brede doelgroep uitgenodigd de Utrechtse geschiedenis te beleven, via verrassende presentaties. Hieraan is een gevarieerd activiteitenprogramma en een educatief aanbod gekoppeld.

Stadsdag

De stad Utrecht viert ieder jaar op 2 juni feest met de Stadsdag. In 1122 gaf keizer Henrik V op die datum namelijk stadsrechten aan Utrecht als dank voor de steun in zijn strijd met bisschop Godebald. Hij liet de Utrechters een eed van trouw afleggen en gaf ze in ruil voorrechten, zoals vrijstelling van tolbetaling en het recht om een stadswal te bouwen. Het Utrechtse stadsrecht is het op één na oudste stadsrecht in Nederland. Om de Stadsdag te vieren, zijn er op 2 juni verschillende activiteiten in de Utrechtse binnenstad die in het teken van familie staan. De organisatie van de Stadsdag werkt dit jaar samen met het CBG. De volgende organisaties zijn dit jaar vertegenwoordigd:  Fotodok, Literatuurhuis, Initiatief Domplein, Domkerk, Landschap Erfgoed Utrecht, Oud-Utrecht, Zhimic. Zo organiseert Initiatief Domplein vier gratis tours waarin bekende Utrechtse familiegeschiedenissen centraal staan. Daarnaast kunt u mee met een rondleiding in de historische Domkerk langs een flink aantal grafzerken en grafmonumenten van beroemde Utrechtse families. Meer hierover binnenkort op www.stadsdag.nl 


Contact per email: Famillement@cbg.nl

Je kunt het Famillement volgen via Twitter
 
Hashtag: #Famillement

en via Facebook
https://www.facebook.com/Famillement2016

Sponsors

Een evenement als het Famillement kan niet zonder sponsors. De kosten zijn immers aanzienlijk en we willen het betaalbaar houden voor de deelnemers en gratis voor de bezoekers.

De sponsors van Famillement Utrecht 2016 zullen zo gauw ze bekend zijn hier worden vemeld.

Lijst deelnemende organisaties


Lijst van Deelnemers  

Stand van zaken d.d. 19 april 2016: 67 deelnemers.


De registratie van deelnemers is gesloten

Regionaal

Het Utrechts Archief (tevens organisator) bewaart de geschiedenis van Utrecht in een collectie van ruim 30  kilometer archief en gratis tentoonstellingen.
www.hetutrechtsarchief.nl

Genealogische Werkgroep van de Historische Kring Eemnes: ruim gedocumenteerde instantie voor iedereen met voorouders in Eemnes!
www.historischekringeemnes.nl

Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum richt zich op genealogie, regionale, culturele en maritieme historie, met kwartaalblad De Sneuper
www.HVNF.nl

Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens: geschiedenis van Utrecht ten westen van Amsterdam-Rijnkanaal (Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern)
www.histvervdmh.nl

Ons Voorgeslacht: genealogiebeoefening in het gebied van het voormalig Graafschap Holland. Veel bewerkte bronnen zijn raadpleegbaar op www.hogenda.nl.
www.onsvoorgeslacht.nl

Kring van Utrechtse Archivarissen: het samenwerkingsverband van alle archiefdiensten in de provincie Utrecht
www.utrechtsarchiefnet.nl

Landschap Erfgoed Utrecht: ondersteunt iedereen die helpt om erfgoed en landschap in de provincie Utrecht beleefbaar te maken.
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Amersfoort en Omstreken: oostelijk deel van provincie Utrecht en westrand van de Veluwe
http://amersfoorteo.ngv.nl

NGV-afd. Rijnland: actief als afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging in het noordelijk deel van Zuid-Holland (ca. 420 leden).
www.rijnland.ngv.nl

De leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht zoeken naar hun afstamming en familiegeschiedenis.
www.ngv.nl/wwwUTR

Nationaal

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis (tevens organisator) is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis.
www.cbg.nl

Aldfaer: het populaire en gratis programma voor het vastleggen van al uw stamboomgegevens.
www.aldfaer.nl

Antecedentia verricht genealogisch onderzoek in binnen- en buitenland, zoekt erfgenamen, begeleidt ‘roots tourists’, geeft lezingen en cursussen.
www.antecedentia.com

Het College Heraldiek (NGV) registreert, controleert en ontwerp wapens van Nederlandse families en presenteert deze met een stijlvolle wapenbrief.
www.heraldiek.net

De Tijdperk reiziger: atelier voor genealogische diensten met een printservice in groot formaat en heraldisch ontwerpservice met moderne twist.
www.detijdperkreiziger.nl

DEVENTit is een onafhankelijk en innovatief softwarehuis en biedt met Atlantis hét platform voor collectiebeheer en portaalbouw.
www.deventit.nl

DNAgezocht kan helpen bij een DNA-test voor genealogisch onderzoek. Woertman Genealogie kan helpen bij genealogische vastlopers en Wo*rd/t*man-families 
www.dnagezocht.com

Servicedesk voor Familiearchieven: informatie, bemiddeling & ondersteuning bij particuliere archiefvorming
www.familiearchieven.nl

Het Familie Fotoalbum Archief (FFA) scant, digitaliseert en upload uw oude fotoalbums zodat deze online door te bladeren zijn.
www.100jaar.photo

Familyroom bedenkt en ontwerpt exposities die verbonden zijn met families, familieverhalen, familiegeschiedenissen en familiebedrijven.
www.familyroom.nl

Filmscanning.nl: voor het professioneel laten digitalisering van uw dierbare herinneringen op video, film, audio, dia, foto, negatief en fotoboek
www.filmscanning.nl

GEM (Genealogisch Erfgoed Magazine) bevat informatieve artikelen over het dagelijks leven van onze voorouders. Tevens aandacht voor genealogische onderwerpen.
www.erfgoed.info

Harma Huisman Brandschilderen is gespecialiseerd in het volledig in eigen beheer brandschilderen van familiewapens op glas (Facebookpagina: Harma Brandschilderen).

HCC!genealogie adviseert u met de juiste programmakeuze en het publiceren van uw gegevens op het internet of in boekvorm.
www.genealogie.hcc.nl

Historisch Bureau De Clercq onderzoekt uw familiegeschiedenis. Sinds 2016 verantwoordelijk voor uitgave Nederland's Patriciaat, in samenwerking met Uitgeverij Verloren.
www.blauweboekje.nl

De Indische Genealogische Vereniging richt zich op Europese genealogie in de voormalige Nederlands-Indische koloniën, (o.a. De Indische Navorscher, bronnenpublicaties)
www.igv.nl

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW)
Sinds 1883 tijdschrift De Nederlandsche Leeuw. Activiteiten binnen genealogie en heraldiek.
www.knggw.nl

Delpher, deze goudmijn voor genealogisch onderzoek bevat miljoenen gedigitaliseerde kranten, boeken en tijdschriften die allemaal fulltekst doorzoekbaar zijn.
www.delpher.nl

Familie in Beeld: gratis online magazine over familiegeschiedenis nieuwe stijl; met ideeën, technieken en tips voor het 'stamboomscrappen'.

www.familieinbeeld.nl

Levensportret: workshopserie  “Publiceer je eigen biografie en maak een creatief boek over jouw  leven of dat van een dierbare”.
www.levensportret.org

MEIJERINK - HERALDIEK
  in- en verkoop van (antiquarische) heraldische en genealogische boeken uit de hele wereld.  06-36079901 of robmeijerinkgero@gmail.com

NGH | Nederlands Genootschap voor Heraldiek
bevordert uitoefening van de wapenkunde als cultureel erfgoed (tijdschrift Blazoen, wapenregistratie, Heraldische dagen)
www.genootschap-heraldiek.nl

NKvJG | Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie: Vereniging voor Joodse genealogie en familiegeschiedenis, uitgever van tijdschrift Misjpoge.
www.nljewgen.org

NGV Dienst ComputerGenealogie: ondersteuning genealogen bij gebruik computer en presentatie programma GensDataPro
www.gensdatapro.nl

Antwerp second-hand books: Occasioneel deelnemer tweedehandsboekenmarkten in Vlaanderen. Aanbod: tweedhandsboeken m.b.t. genealogie, algemene geschiedenis België en Nederland en lokale geschiedenis.

Plaatsengids.nl: dé online encyclopedie van alle 6.000 plaatsen en vooral plaatsjés in ons land. Gespecialiseerd in topografie en cultuurhistorie.
www.plaatsengids.nl

Populatiegenealogie: een streekbevolking aan elkaar gebreid; verknipt tot dorpsbomen, dorpskwartieren en rafels; totaaloverzicht én opbouw familieverbanden op individuele basis
awjmvangestel@gmail.com

PRO-GEN | Genealogie à la Carte: een genealogisch computerprogramma met verrassende mogelijkheden.
www.pro-gen.nl

De PRO-GEN Gebruikersgroep deelt kennis en ervaring van gebruikers van het programma PRO-GEN middels bijeenkomsten, helpdesk, cursussen en nieuwsbrieven.
www.pggg.nl

Pro-book maakt van uw familiegeschiedenis een prachtig boek, in boekwinkelkwaliteit en al vanaf 1 exemplaar
www.pro-book.nl

Raven van Enckevort: beeldhouwer, restaurator, steenhouwer. Familiewapens in natuursteen, handgehakte naamplaten, gedenk- en gevelstenen.
www.ravensbeelden.nl

Reunion voor Mac / superieur in functionaliteit, kwaliteit en support Genealogie programma al meer dan 25 jaar beschikbaar.
www.cq-software.nl

RKD- Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
: het RKD maakt kennis en informatie over kunst van de Nederlanden wereldwijd toegankelijk
www.rkd.nl

StamboomVragenforum is een gezellig genealogisch forum waar men elkaar graag helpt en op een respectvolle manier met elkaar omgaat.
www.stamboomvragenforum.nl

Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund
: activiteiten financieel ondersteunen met betrekking tot genealogisch onderzoek inzake voormalig Nederlands Oost-Indië.
www.ter-denge.nl

Stichting Familie van der Kooij is een familieorganisatie voor genealogie van naamgenoten en voor onderlinge contacten.
www.stichtingvanderkooij.nl

Stichting Geslachten Faber: genealogisch onderzoek en publicaties over de verschillende Faber families in Faber! Magazine
www.geslachtenfaber.nl

SIFA/Stichting Indisch Familie Archief
verzamelt en beheert gegevens van Indo-Europese families ten behoeve van nakomelingen/andere geïnteresseerden.
www.indischfamiliearchief.nl

De Stichting Schu-y-i-ij-t verzamelt gegevens over deze naam en van namen waarin het woord Schu-y-i-ij-t voorkomt.
www.schuit.info

Het verleden dichtbij! Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG): al 15 jaar de onmisbare bron voor Nederlandse en Surinaamse familiegeschiedenis
www.stisurgen.nl

Grafisch ontwerper, Cora de Roon geeft met ThingsToRemember vorm aan jubileumboeken, levensportretten, bedrijfsgeschiedenissen of herinneringsboeken van een wijk. www.thingstoremember.nl

Uitgeverij Matrijs
: publicaties op historisch gebied met de specialismen geschiedenis, landschap, archeologie en monumenten.
www.matrijs.com

Uitgeverij Verloren: specialist in (vaderlandse) geschiedenis en historische letterkunde, ook uitgever van genealogieën en Nederland’s Patriciaat
www.verloren.nl

Universiteit Utrecht, Onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie
Bright minds, better future
www.collective-action.info

VDH-Media
: uw full-service multimedia partner voor CD, DVD en Blu-ray projecten, archiefdigitalisering en communicatie producten. Bezoek onze website:
www.vdh-media.com

NTR: publieke omroep, onder meer verantwoordelijk voor de tv-serie Verborgen verleden
www.ntr.nl

Vereniging Veluwse Geslachten: stamboomonderzoek in de brede zin van het woord op en rond de Veluwe.
www.veluwsegeslachten.nl

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
helpt Nederlanders met Duitstalige voorouders: advies, lezingen, vakblad Gens Germana,  Facebook en oud-schrift.
www.wgod.nl

Internationaal

Familiekunde Vlaanderen
: Kennisknooppunt voor familiegeschiedenis. De grootste genealogische organisatie in Vlaanderen en Brussel met specialisatie inzake genetisch-genealogisch DNA-onderzoek
www.familiekunde-vlaanderen.be

FamilyResearch Belgium & Jan Caluwaerts: uw gids doorheen 15de- t/m 17de-eeuwse bronnen waarmee je familiegeschiedenis meer tot leven komt.
www.FamilyResearch.be

FamilySearch International
, samenwerkend met 100-den archieven biedt gratis toegang tot miljoenen documenten en meer dan één miljard geïndexeerde akten.
www.familysearch.org

Geneanet (tevens hoofdsponsor): de onmisbare gratis site voor genealogen! Registreer, zoek uw voorouders, publiceer uw stamboom, deel gegevens, foto’s en documenten. Geneanet is hoofdsponsor van het Famillement 2016.
www.geneanet.org

International Genealogy Services: Een internationaal onderzoeksbureau voor stamboomonderzoek, opsporing van erfgenamen, eigenaren van verlaten panden.
www.international-genealogy-services.com

MyHeritage is het platform voor het ontdekken, delen en bewaren van familiegeschiedenis.
www.myheritage.nl

Spoorzoeker – Genealogie & Fotodatering: Beroepsgenealoog uit België – Specialist dateren en analyseren van oude familiefoto’s.
www.spoorzoeker.petereyckerman.be

Verein für Computergenealogie e.V.: grootste genealogische vereniging van Duitsland. Beheerder van de welbekende Open Access databanken op www.genealogy.net

Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde (WGfF)
: de grootste regionale genealogische organisatie in Duitsland (2500 leden) voor voorouders in het Rijnland
www.wgff.net