Liefdesdrama in klooster Nazareth in ’t Gein of de droevige historie van Petronella Scade door Kaj van Vliet

Het verhaal van Petronella van Scade en haar omstreden nalatenschap moeten de zusters van het klooster Nazareth in het Gein (nu Nieuwegein) generaties lang aan elkaar hebben doorverteld. De afloop van die geschiedenis, die zich in de jaren 1440 voltrok, had dan ook grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van dit klooster.

Op de vlucht voor de pest trok deze Utrechtse schependochter met haar kinderen naar het klooster en vond daar als weduwe jarenlang een veilig heenkomen. Toch bleef de wereld aan haar trekken. Ondanks haar plechtige belofte niet opnieuw in het huwelijk te zullen treden zonder de toestemming van de biechtvader, zocht zij toch heimelijk het gezelschap van een jonge knaap uit Utrecht. Voor deze aantrekkelijke man viel zij als een blok en weldra volgde een nieuw huwelijk. Maar trouwde hij uit liefde of om haar fortuin? In elk geval ontspon zich al snel een felle strijd tussen de biechtvader en de knaap met haar rijkdom als inzet. En met een noodlottige afloop.

Eind zestiende eeuw werd dit verhaal opgetekend in de kroniek van het klooster maar ook in eigentijdse bronnen heeft het tal van sporen nagelaten. Dat maakt het mogelijk de achtergronden ervan beter te doorgronden en de hoofdrolspelers beter te leren kennen. Zoo ook de familie van Petronella Scade, wier vader een invloedrijke positie bezat in het Utrechtse stadsbestuur.

Kaj van Vliet is rijksarchivaris en hoofd Inspectie & Archieven bij Het Utrechts Archief

Praktische informatie:
Lezing: 16:00-16:30, Auditorium (Het Utrechts Archief)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten