Lezing en Expertmeeting: Historische geo-informatie voor Nederland: een overzicht van de projecten en perspectieven

De afgelopen decennia is veel werk gemaakt voor diverse steden en gewesten van het digitaal toegankelijk maken van historische geoinformatie. Het bekendst zijn wel de projecten rondom het oudste kadaster. Hans Mol geeft een schets van de diverse ontwikkelingen op dit terrein (regionale uitgaven van kadastrale atlassen, het project van de Woonomgeving – omgedoopt in Watwaswaar, het HISGIS-programma van de Fryske Akademy, en de projecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Kadaster). In zijn voordracht biedt Hans Mol een korte schets van de ontwikkelingen tot nu toe, maakt een balans op en blikt hij vooruit op wat er mogelijk de komende jaren verder tot stand gebracht kan worden.

Prof.dr. J.A. (Hans) Mol, geboren in 1954 in Kapelle (Zld.), is sinds 1986 werkzaam als onderzoeker middeleeuwse geschiedenis aan de Fryske Akademy te Leeuwarden. Inmiddels is hij al weer 12 jaar tevens verbonden aan de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar middeleeuwse geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen. Hij publiceert op het terrein van kerk en maatschappij, staatsvorming en oorlogvoering, de geestelijke ridderorden in de Nederlanden, en de nederzettingsontwikkeling van Noord-Nederland (zie voor zijn boeken en artikelen: Johannes Mol Academia.edu). Hij houdt zich verder bezig met de opbouw van een cumulatief historisch GIS (geografische informatiesysteem) voor de Noordelijke Nederlanden (www.hisgis.nl). 

Praktische informatie:
Lezing: 14:00-14:30, Lutherse kerk
Expertmeeting: 15:45-16:15, Studiezaal (Het Utrechts Archief) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten