Famillement Leiden 2014 was een succes. Dank aan allen.

Het Famillement in de Leidse Hooglandse Kerk telde veel bezoekers en was volgens de deelnemers en de bezoekers een groot succes. In totaal werd het evenement door circa 2320 personen bezocht. Dat vraagt om een nieuwe editie in 2016.Het Famillement bedankt de deelnemers en de bezoekers. Dankzij u was het een groot succes.

Das Famillement dankt allen Teilnehmern und Besuchern. Es war ein großer Erfolg, dank ihnen.
Le Famillement a remercié les participants et les visiteurs. Grace à vous, ce fut un grand succès.

Tot de volgende keer. /  Au revoir, à la prochaine fois. / Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten