Programma Famillement Leiden 2014

Het Famillement Leiden 2014 vindt plaats in de Hooglandse Kerk en opent op woensdag 8 oktober letterlijk de deuren om 13.00 uur. Het evenement duurt tot 21.00 uur. De toegang voor bezoekers van het evenement is gratis.

Famillementmarkt
Ongeveer 70 relevante nationale en regionale verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven worden in staat gesteld zich aan het publiek te presenteren tijdens de Famillementmarkt. Tevens zal een achttal buitenlandse organisaties uit België, Duitsland en Frankrijk met een stand aanwezig zijn. (Zie hier voor actuele lijst met deelnemers.)


Overige activiteiten
Naast de markt biedt Famillement deze keer lezingen, workshops, een stadsrondwandeling door  Gilde Leiden (€ 3,- p.p.), een veiling (door Burgersdijk & Niermans), een erfgoed-quiz voor scholieren, een publiek interview met schrijfster-columniste Aaf Brandt Corstius over haar ervaringen met Verborgen Verleden door Ben Kolster, de uitreiking van de Nederlandse Prijs voor Genealogie en de lancering van een nieuwe website voor Rijnlandse Geschiedenis.

Kunst
In de kerk wordt tijdens het Famillement werk geëxposeerd van Leidse kunstenaars van het KunstenaarsCollectief KuCo. Ook PS|theater geeft kleur aan het Famillement. In een tot theater omgebouwde bouwkeet die voor de kerk komt te staan presenteren zij kleine theatrale, muzikale portretten van Leidse familiebedrijven. 

Catering
De catering wordt verzorgd door een vijftal familiebedrijven uit Leiden en onmiddelijke omgeving.

Locatie
De meeste lezingen en workshops worden gehouden in drie parallelle lezingencarrousels in verschillende zaaltjes van de Hooglandse Kerk. Programma-onderdelen die veel ruimte vergen of waarvoor veel belangstelling wordt verwacht vinden plaats in de zogenaamde Winterkerk, een afgesloten deel van de Hooglandse kerk.Lezingencarrousel
De lezingen in de Lezingencarrousels volgen elkaar non-stop op en duren 45 tot 60 minuten. De sprekers zijn voor een belangrijk deel geworven onder specialisten die werkzaam zijn bij wetenschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Het Famillement kan zo optimaal fungeren als een schakel tussen de deskundige voorhoede en het geïnteresseerde publiek. ‘Hofleverancier’ is uiteraard de Leidse Universiteit.Het overzicht van de lezingen met titel en korte inhoud (alfabetisch op achternaam spreker) staat onderaan deze pagina.

Het gehele aanbod overziend valt er dus wat te kiezen. Sterker nog, kiezen is noodzakelijk omdat verschillende lezingen en activiteiten tegelijk plaatsvinden. Het aanbod is echter dusdanig uitgebreid dat iedereen wel iets van zijn of haar gading mee kan pikken.

Voor zeer uitgebreide informatie over het programma kunt u ook terecht in het thematisch dossier van het kwartaalblad Gen.magazine, dat bij deze speciale gelegenheid gratis digitaal beschikbaar wordt gesteld. 

Overzicht van lezingen. 
(Zie voor locatie en aanvangstijden bovenstaand schema)

Gerrit Bloothooft (Naamkundige, taalwetenschapper aan de Universiteit Utrecht)
‘Namen: echte varianten en fouten.’
In WieWasWie zijn meer dan 500.000 verschillende familienamen en meer dan 200.000 voornamen opgenomen. Hoe kunnen we weten wanneer verschillende namen toch dezelfde persoon aanduiden? Naast veel varianten blijven er maar enkele tienduizenden echt verschillende namen over. PDF van lezing.

Chrystel Brandenburgh (Senior adviseur Archeologie, Erfgoed Leiden en Omstreken)
‘Archeologie meets genealogie: wat vooraf ging aan de Leidse kruitramp in 1807.’
De Leidse kruitramp maakte in 1807 in één klap een einde aan een lange bewoningsgeschiedenis aan het Steenschuur. Archeologen hebben onderzoek gedaan op de plaats waar de huizen door de ramp in puin zijn gelegd. Door genealogisch onderzoek te gebruiken wisten zij de bewoningsgeschiedenis van een hele straat te reconstrueren.

Guus van Breugel (Heraldicus, Centraal Bureau voor Genealogie)
‘Die sterre wit. Een heraldische instructie uit de vijftiende eeuw.’
Onlangs is het oudst bekende heraldische stuk van het Centraal Bureau voor Genealogie boven water gekomen. Het stuk was nooit gedateerd en biedt een interessante kijk op de laatmiddeleeuwse heraldiek, ambachtelijke werkwijzen en interactie tussen gilden in de omgeving van Leiden.

Alexandra Heering (Biografe, eigenaar van Levensinterview.nl)
‘Het belang van het vastleggen van levensverhalen.’
Aan de hand van een presentatie licht Alexandra Heering (levensinterview.nl) toe waarom levensverhalen zo waardevol zijn voor het nageslacht. U krijgt onder anderen inkijk in een voorbeeldbiografie en in de reacties van de kleinkinderen na het lezen ervan. PDF van de lezing.  Zie ook haar website.

Alexandra Heering (Biografe, eigenaar van Levensinterview.nl)
Workshop: ‘Hoe leg ik het levensverhaal van mijn (groot)ouder vast?’
Alexandra Heering geeft handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Ze behandelt onderwerpen als interviewtechniek, hoe het verhaal structuur te geven, maar ook hoe je de goede situatie creëert om dit allemaal te kunnen realiseren.

Nies Huijsmans (Docent Leiden Institute of advanced computer science (LIACS), Universiteit Leiden)
Er wordt aandacht geschonken aan het koppelen van akten van de burgerlijke stand via een spatio-temporele aanpak op basis van de vrijwel unieke combinatie van geslacht, geboortedatum en geboorteplaats met resultaten voor een Ground-truth testset. Nies Huijsmans gaat daarbij in op de rol van spatio-temporele data, het zoeken naar verbanden op basis van naam-paren, het zoeken op basis van geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, het opschonen en aanvullen van digitale akten van de burgerlijke stand en de kans dat met behulp van een computersysteem de juiste digitale gegevens worden gevonden (gebaseerd op een controletest met de levenslopen van vijfhonderd in Nederland geboren fotografen). PDF van lezing.

Suzanna Jansen (Auteur)
‘Het pauperparadijs, het spoor terug.’ (In Winterkerk)
Suzanna Jansen vertelt over de totstandkoming van Het pauperparadijs, met nadruk op de wijze waarop ze het onderzoek heeft gedaan. Hoe diepte ze de duizenden feiten op uit de archieven – het stamboomonderzoek en de bredere geschiedenis – en hoe wist ze die losse gegevens uiteindelijk om te vormen tot een verhaal.

Lodewijk Kallenberg (Onderzoeker, emeritus professor wiskunde Universiteit Leiden)
‘Tweehonderd jaar Historische Begraafplaats Groenesteeg Leiden: een oase van rust en een plek waar de tijd heeft stilgestaan.’
Een aantal filmpjes en foto’s over de tweehonderdjarige Groenesteeg worden ingeleid en toegelicht. Zowel de begraafplaats in het algemeen als de jubileumactiviteiten worden daarin betrokken. Aansluitend volgt een wandeling naar en op de Groenesteeg. PDF van lezing.

Wim Karels (Picturae)
‘VeleHanden maken licht werk.’
Het crowdsroucingplatform VeleHanden laat zien hoe vrijwilligers helpen met het ontsluiten van erfgoedcollecties. Momenteel zijn ruim 4.500 vrijwilligers actief met het indexeren, beschrijven en koppelen van collecties: van bevolkingsregisters tot fotocollecties en van videofragmenten tot ondertrouwregisters. Picturae toont de mogelijkheden en vertelt wat de vrijwilligers beweegt om mee te doen. Zie ook www.velehanden.nl

Erik Kwakkel (Universitair docent, Leiden University Centre for the Arts in Society)
‘Kijken naar middeleeuwse boeken.’
Deze lezing richt zich op de drijfveren achter de gekozen vorm van het middeleeuwse boek. Getoond wordt wat er zoal van invloed was op de materiële kenmerken van manuscripten, zoals de voorkeur van lezers en de achtergrond van scribenten.

Maarten Larmuseau (Postdoctoraal onderzoeker forensische genetica aan de KULeuven)
‘Verborgen in het DNA: De zin (en onzin) van genetische genealogie binnen familiekunde.’
Het gebruik van genetische informatie is sinds enkele jaren bijzonder populair onder genealogen. Toch zien velen het als een modetrend en is het nut voor familiekunde niet altijd even helder. Deze lezing analyseert de relevantie van DNA voor elke familiekundige via de allernieuwste resultaten van Benelux projecten in genetische genealogie.

Kees Mandemakers (Hoofd Historische Steekproef Nederland)
‘Het LINKS project. Hoe kan de wetenschap gebruik maken van de gegevens van WieWasWie?’
Het LINKS project maakt op automatische wijze gebruik van de gegevens van WieWasWie door deze in te zetten bij het samenstellen van kwartierstaten en families. Centraal staat de vraag hoe de wetenschap gebruik maakt van deze gegevens voor bijvoorbeeld onderzoek naar sociale mobiliteit, huwelijkskansen in het verleden, sterfte en vruchtbaarheid. PDF van Lezing. Zie ook  http://www.iisg.nl/hsn/projects/links.html

Edwin Orsel (Gemeentelijk bouwhistoricus)
‘Weerbare huizen in Leiden’
Met de vormgeving van zijn huis gaf de middeleeuwer uiting aan zijn status. Historische Leidse afbeeldingen tonen vijftien huizen met een kasteelachtig karakter. Met deze quasi weerbare huizen spiegelde de Leidse elite zich aan kastelen in en rond de stad. Door bouwhistorisch onderzoek is de verschijningsvorm van drie van deze huizen betrouwbaar gereconstrueerd. PDF van lezing.
 
Arti Ponsen
(Medewerker Bestuurlijke Informatievoorziening Universiteit Leiden, doet onderzoek voor Stedelijk Museum De Lakenhal)
‘Voorouders tussen de puinhopen. Leidenaars en hun buskruitramp.’
De Leidse buskruitramp van 1807 was voor tijdgenoten een traumatische ervaring. Zij hebben er aandenkens aan bewaard, die deels in Museum De Lakenhal zijn terechtgekomen en deels nog altijd door hun nazaten worden gekoesterd. Het bijbehorende verhaal is vaak vervaagd. Genealogisch onderzoek helpt om de emotionele geschiedenis te reconstrueren. PDF van een deel van de Lezing. Zie ook www.Lakenhal.nl

Bram Rutgers van der Loeff Mzn (Medebeheerder en -onderzoeker familiearchief)
‘Ds Abraham Rutgers van der Loeff (1808 - 1885): grensganger met een dagboek.’
Dominee met militaire Willemsorde vanwege zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht. Tussen rationalisme en christendom, diligence en stoomtrein, armoede en gegoede burgerij, Noordbroek en Leiden. Stichter van de Kweekschool voor Zeevaart (Leiden) voor haveloze jongens. Wat begrijpen en leren we van hem, van zijn tijd en van zijn dagboek? Zie www.rutgersvanderloeff.nl

Marlou Schrover (Hoogleraar migratiegeschiedenis)
‘Migranten in de stamboom.’
Marlou Schrover heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan waaronder Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 (samen met Herman Obdeijn). Ze heeft onder meer onderzoek gedaan naar de migratie van Duitsers – de zogenoemde ‘poepen’ – in de negentiende eeuw. PDF van lezing.

Alphons Siebelt (Onderzoeker Tweede Wereldoorlog)
‘Familieverhalen: de oorlog.’
Het gestructureerd opzetten van een onderzoek naar de familie in oorlogstijd aan de hand van vage familieverhalen, onbegrijpelijke documenten en foto’s, en lastige oorlogsarchieven. Wat is er nog te achterhalen, of is veel onherroepelijk verloren gegaan? Welke punten zijn van belang?

Claudia Vandepoel (Eigenaar De Historische Keuken, culinair historica)
‘De Smaak van Rembrandt; of de smaak van Leiden anno 1630.’
Een jarenlange ervaring met het koken van historische recepten biedt een originele kijk op de Smaak van Rembrandt (omstr. 1630). Naast de gespecialiseerde kennis van – en het uitbrengen van een kookboek over – de Romeinse keuken (Sapor Limitis, De Smaak van de Limes), is de zeventiende eeuw binnen het werkgebied van De Historische Keuken een bijzonder periode met een speciale smaaktypering. Lezing met proeverij! Zie ook www.dehistorischekeuken.nl

Yaël Vinckx (Journalist, schrijver, presentator)
‘Workshop Familiegeschiedenis schrijven’
Familie, je zou er een boek over kunnen schrijven. En waarom doe je dat eigenlijk niet? Omdat je niet weet waar te beginnen. Maar dat kun je leren. NRC-journalist Yaël Vinckx, die momenteel aan haar derde boek werkt, een familieroman die begin 2015 bij uitgeverij Cossee verschijnt, geeft een spoedcursus. PDF van lezing. Zie ook www.yaelvinckx.nl/eerste-bericht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten