Nieuws: 8 oktober 2014.....

15 januari 2013

8 oktober 2014, dat is nog ver weg... Op die dag gaan Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen Regionaal Archief Leiden) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) samen in Leiden het grote familiegeschiedenisevenement Famillement organiseren. Het organiseren van zulk een groot evenement vergt een hoop voorbereiding, vandaar dat de werkzaamheden eind 2012 al zijn begonnen. Er wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale en regionale partners. Iedereen die zich bezighoudt met afstamming, de geschiedenis van families en bevolkingsgroepen en het beleven van het verleden wordt daarom van harte uitgenodigd mee te denken en mee te werken. Samen kunnen we de bezoekers van Famillement in 2014 optimaal laten ervaren hoe leuk en relevant het is om meer over het eigen verleden te weten.

De eerste editie van Famillement op 26 september 2012 in Maastricht trok ruim 1500 bezoekers. Famillement richt zich op een breed publiek met een programma dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel heeft te bieden. Van 13 tot 21 uur konden de bezoekers in Maastricht gratis genieten van onder meer lezingen, exposities, rondleidingen, stadswandelingen, een boekenmarkt en stands. Zo was er een expositie over Ex Libris, een introductie schrijven van familiegeschiedenis en werden Molukse voorouders en Waalse migranten in Limburg belicht.

Vanaf medio januari 2013 kan iedereen het nieuws over de wording van Famillement 2014 volgen op www.famillement.nl. Op de website zal bekend worden gemaakt welke locale en regionale organisaties mee gaan werken aan de voorbereiding, welke organisaties op 8 oktober 2014 present zullen zijn, welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden etc. etc. Uiteraard zal belangrijk nieuws ook worden verspreid via websites en publicaties van de organisatoren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten