Nieuws: 8 oktober 2014.....

15 januari 2013

8 oktober 2014, dat is nog ver weg... Op die dag gaan Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen Regionaal Archief Leiden) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) samen in Leiden het grote familiegeschiedenisevenement Famillement organiseren. Het organiseren van zulk een groot evenement vergt een hoop voorbereiding, vandaar dat de werkzaamheden eind 2012 al zijn begonnen. Er wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale en regionale partners. Iedereen die zich bezighoudt met afstamming, de geschiedenis van families en bevolkingsgroepen en het beleven van het verleden wordt daarom van harte uitgenodigd mee te denken en mee te werken. Samen kunnen we de bezoekers van Famillement in 2014 optimaal laten ervaren hoe leuk en relevant het is om meer over het eigen verleden te weten.

De eerste editie van Famillement op 26 september 2012 in Maastricht trok ruim 1500 bezoekers. Famillement richt zich op een breed publiek met een programma dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel heeft te bieden. Van 13 tot 21 uur konden de bezoekers in Maastricht gratis genieten van onder meer lezingen, exposities, rondleidingen, stadswandelingen, een boekenmarkt en stands. Zo was er een expositie over Ex Libris, een introductie schrijven van familiegeschiedenis en werden Molukse voorouders en Waalse migranten in Limburg belicht.

Vanaf medio januari 2013 kan iedereen het nieuws over de wording van Famillement 2014 volgen op www.famillement.nl. Op de website zal bekend worden gemaakt welke locale en regionale organisaties mee gaan werken aan de voorbereiding, welke organisaties op 8 oktober 2014 present zullen zijn, welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden etc. etc. Uiteraard zal belangrijk nieuws ook worden verspreid via websites en publicaties van de organisatoren.

Organisatoren & contact Famillement Leiden 2014

Erfgoed Leiden en omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken is hét kenniscentrum over voorouders en erfgoed in de regio Holland Rijnland. In deze nieuwe organisatie werken het Regionaal Archief Leiden (RAL) en Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden sinds kort samen. Erfgoed Leiden en Omstreken brengt kennis van het verleden bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de moderne leefomgeving. De organisatie beheert gemeentelijke archieven (Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de voormalige gemeente Rijnsburg) en particuliere archieven van 1296 tot heden. Samen trekken de studiezaal en de websites www.archiefleiden.nl en www.erfgoedleiden.nl jaarlijks honderdduizenden bezoekers.


Centraal Bureau voor Genealogie

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Het CBG organiseert regelmatig cursussen, workshops, lezingen en andere evenementen. Het CBG is uitgever van naslagwerken, educatieve publicaties, het tijdschrift Gen.magazine en de websites www.cbg.nl, de Nederlandse FamilienamenBank, de Heraldische Databank en StamboomNederland. Daarnaast beheert het CBG ook de website WieWasWie.

Contact per email: Famillement@cbg.nl

Je kunt het Famillement volgen via Twitter
 
Hashtag: #Famillement

en via Facebook
https://www.facebook.com/Famillement2016

Sponsors
Een evenement als het Famillement kan inmiddels niet meer zonder sponsors. De kosten zijn immers aanzienlijk en we willen het betaalbaar houden voor de deelnemers en gratis voor de bezoekers.

Hoofdsponsor is Geneanet. Subsponsors zijn het softwarehuis Deventit en de Leidse bouwonderneming Du Prie.


 

Programma Famillement Maastricht 2012

Hieronder staat het programma van het Famillement Maastricht 2012, om een idee te geven van de mogelijke uiteenlopende activiteiten.

13.00 Famillement open voor publiek
13.00-21.00 Genealogische markt in RHCL
Heraldische, antiquarische en boekenmarkt in Bonbonnière
13.00-15.00  Rondleidingen door RHCL
13.30


 
Vertrek rondleiding Protestants Maastricht vanaf RHCL, verzorgd door Meinderd de Vries
14.00-15.00                  Publiek interview met Liesbeth List over haar ervaringen met Verborgen Verleden, door  Ben Kolster. Ben Kolster is presentator van de NTR-radioprogramma’s Helden van toen en Familie Nederland (auditorium)
16.00


 
Vertrek rondleiding Protestants Maastricht vanaf RHCL, verzorgd door Meinderd de Vries
17.00


 
Openingshandeling tentoonstelling De Tongersepoort oet (op het koor)
17.00-19.00 

Rondleidingen door RHCL / Tentoonstelling open voor bezoek
17.30 Start lezingen-carrousel in auditorium RHCL:
17.30
Ron Habiboe over ‘Molukse Voorouders’
18.00
Lilian de Bruijn over ‘Schrijven van familiegeschiedenis’
18.30
Régis de la Haye over ‘Waalse migranten in Limburg’ 
19.00
Funs Patelski over ‘Limburgse Verwantschappen’


Hele dag door

Heraldische Stadswandeling (op eigen gelegenheid). Locaties van Famillement zijn opgenomen in de wandeling. Zie hier voor méér informatie en een download van de routebeschrijving.
10.30-17.00

 
Expositie over Ex Libris in Centre Ceramique. Zie hier voor méér informatie.
21.00 Einde Famillement

Famillement Maastricht 2012 - deelnemers & programma

Het eerste Famillement in Maastricht op 26 september 2012 werd georganiseerd door het CBG in samenwerking met gastheer RHCL en het LGOG en NGV Limburg.  Hoofdlocatie was de prachtige studiezaal van het RHCL in de voormalige Minderbroederskerk. Aan de Famillementmarkt deden 45 organisaties en projecten mee. De lijst met deelnemers zag er, op alfabetische volgorde, als volgt uit:
Afrasoc co nv / Peter de Groote (Bel.)
Antiquariaat De Bovenste Plank
Bert van den Broek, heraldiek
Centraal Bureau voor Genealogie
CBG antiquarische boeken
CBG Heraldiek
College Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Coret Genealogie
Familiekunde Vlaanderen (Bel.)
Familiekunde Vlaanderen, provincie Limburg
Family History Support / Kirche Jesu Christi HLT (Dld./VS)
Genlias Vrijwilligers Limburg
GeneaNet (Fra.)
HCC!Genealogie
Heraldicum Disputationes, kwartaalblad voor heraldiek (Bel.)
Heraldisch Tijdschrift  (NGV)
Historische en Genealogische vereniging ‘Overkwartier van Gelre’
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
Koninklijke Bibliotheek / Historische Kranten
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, sectie genealogie
Maastrichtse Gevelstenen  en  Chronogrammen
Meijerink-Heraldiek
Nationaal Archief, Den Haag
Nederlandse Familienamen Bank  (CBG)
Nederlandse Genealogische Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde
Nève-Sprenger, Regina (inventarisatie familiearchief Nève 1543-1953)
NGV, Dienst ondersteuning en presentatie voor computergenealogen
NGV, afdelingen Kempen en Peelland
NGV, afdeling Familieorganisaties 
Paul Bremmers Antiquariaat
Picturae
Pons Mosae, uitgeverij
Populatiegenealogie en geneagrammen / Toon van Gestel
Regionaal Historisch Centrum Limburg
Stichting Ellen ter Denge Memorial Fund
Stichting de Moffarts (Bel.)
Stille Librairie Antiquariaat
Uitgeverij Barjesteh van Waalwijk van Doorn
Verborgen Verleden / NTR
Verein für Computergenealogie (Dld.)
Verlag Degener & Co. (Dld.)
Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)
Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V. (Dld.)
WieWasWie (CBG)
William Coolen, heraldisch tekenaar


Programma van het Famillement Maastricht 2012:

13.00 Famillement open voor publiek


13.00-21.00 Genealogische markt in RHCL

Heraldische, antiquarische en boekenmarkt in Bonbonnière
13.00-15.00  Rondleidingen door RHCL
13.30


 
Vertrek rondleiding Protestants Maastricht vanaf RHCL, verzorgd door Meinderd de Vries
14.00-15.00                  Publiek interview met Liesbeth List over haar ervaringen met Verborgen Verleden, door  Ben Kolster. Ben Kolster is presentator van de NTR-radioprogramma’s Helden van toen en Familie Nederland (auditorium)
16.00


 
Vertrek rondleiding Protestants Maastricht vanaf RHCL, verzorgd door Meinderd de Vries
17.00


 
Openingshandeling tentoonstelling De Tongersepoort oet (op het koor)
17.00-19.00  Rondleidingen door RHCL / Tentoonstelling open voor bezoek
17.30 Start lezingen-carrousel in auditorium RHCL:

17.30 - Ron Habiboe over ‘Molukse Voorouders’

18.00 - Lilian de Bruijn over ‘Schrijven van familiegeschiedenis’

18.30 - Régis de la Haye over ‘Waalse migranten in Limburg’ 

19.00 - Funs Patelski over ‘Limburgse Verwantschappen’


Hele dag door
Heraldische Stadswandeling (op eigen gelegenheid). Locaties van Famillement zijn opgenomen in de wandeling. Zie hier voor méér informatie en een download van de routebeschrijving.
10.30-17.00

 
Expositie over Ex Libris in Centre Ceramique. Zie hier voor méér informatie.


21.00 Einde Famillement