Famillement 2018 in LeeuwardenHet CBG|Centrum voor familiegeschiedenis organiseert samen met Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden op zondag 3 juni 2018 het Famillement - het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland. 

Het Famillement is een gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden heeft. Voor 2018 is Leeuwarden als locatie gekozen omdat de stad dan culturele hoofdstad van Europa is. Het CBG heeft samen met Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) de organisatie in handen. Op het programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek en Friese geschiedenis. Ook worden dit jaar activiteiten voor kinderen georganiseerd. Plaats van handeling zal zijn Stadsschouwburg De Harmonie, Tresoar en HCL. De komende maanden wordt het volledige programma bekend gemaakt op www.famillement.nl.

Geschiedenis

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na Maastricht 2012, Leiden 2014 en Utrecht 2016 wordt met Leeuwarden 2018 van het Famillement een tweejaarlijkse traditie gemaakt. Dat het evenement aanslaat blijkt uit de bezoekerscijfers van de voorgaande edities: 1.500 bezoekers in 2012, 2.300 in 2014 en maar liefst 2.750 in 2016.

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Het CBG is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Naast advies en onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch onderzoek door het beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van genealogie, heraldiek en familienamen. Het CBG beheert ook collecties van het Rijk, zoals het Nationaal Register van Overledenen.

Tresoar
In Friesland is Tresoar de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Het is dè plek waar talloze in Fryslân verschenen bronnen te vinden zijn. Daarnaast bruist het in Tresoar van activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges.

Historisch Centrum Leeuwarden

Het HCL is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bouwtekeningen, bevolkingsregisters, foto’s, kranten en vele andere bronnen.

Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy. 

Meer informatie is te vinden op www.famillement.nl

Overweldigende opkomst Famillement


Het Famillement in en om Het Utrechts Archief was donderdag 2 juni 2016 een groot succes. Ruim 2.850 bezoekers kwamen naar de grote informatiemarkt bij het archief. Diezelfde dag bezochten velen ook het uitgebreide lezingen- en workshopprogramma en namen deel aan de verschillende rondleidingen.
Overtreffende bezoekersaantallen

Dat familiegeschiedenis een populair onderwerp is, bleek tijdens het Famillement dat CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en Het Utrechts Archief gisteren tijdens de Stadsdag Utrecht organiseerden. Het Famillement werd opnieuw een succes, met 2.870 bezoekers. De editie van 2014 telde 2.300 bezoekers ten opzichte van 1.500 in 2012.


Aansprekend programma

Bezoekers van het Famillement konden tussen 11 en 19 uur deelnemen aan de verschillende rondleidingen over het Domplein, door de stad, in de Domkerk en de fototentoonstelling bij FOTODOK. Ook trok het lezingenprogramma telkens volle zalen. De lezing van Maarten van Rossem was zelfs zo populair dat mensen tot om de hoek van de Lutherse Kerk in de rij stonden om zeker te zijn van een plaatsje voor zijn fascinerende praatje over de zin en onzin van familiegeschiedenis. “Op grond van mijn afstamming van Maarten Tromp had ik wel een erebaantje bij de marine verwacht,” grapte Van Rossem. Jan Siebelink drukte het publiek op het hart dat je je familie moet offeren op het altaar van de fictie en Annejet van der Zijl vertelde vol passie over haar boek over de Amerikaanse Prinses en hoe haar hele leven was dooraderd door familiegeschiedenis. Ook deelde Dominique van der Heyde haar ervaringen tijdens haar zoektocht naar haar voorouders in een speciaal Verborgen Verleden interview.
De nieuwe rubriek GenTalks werd enorm enthousiast ontvangen. In deze rubriek kregen (amateur)genealogen een podium om hun onderzoekservaring en tips te delen. Daarnaast was er veel animo voor het nieuwe onderdeel expertmeetings. Tijdens dit vragenhalfuur vroegen bezoekers experts het hemd van het lijf over specifieke onderzoeksvragen over onder andere VOC-voorouders, de spoorwegarchieven en militairen. Ook werd de Nederlandse Prijs voor de Genealogie uitgereikt. Ditmaal werd deze gewonnen door Frans Angevaare met zijn boek Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders. Verder werd de uitgebreide informatiemarkt gretig bezocht en vonden er interessante ontmoetingen plaats tussen (verre) familieleden. De dag werd afgesloten met de Stadsvesper (avondgebed).


Famillement 2018

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na Maastricht 2012, Leiden 2014 en Utrecht 2016 wordt het volgende Famillement in 2018 in Leeuwarden georganiseerd. Datzelfde jaar is Leeuwarden ook culturele hoofdstad van Europa. 

Een foto-impressie van Famillement 2016 kunt u vinden op Facebook.

Muziek op het plein

De informatiemarkt op het plein van Het Utrechts Archief belooft extra gezellig te worden door een samenwerking met ZIMIHC. Zij zorgen namelijk dat er gedurende de dag doorlopend muziek is.

Blovi (Tussen 13.00-17.00 uur)
Blaaskwartet (4 personen). Ze zullen gedurende de middag op verschillende plekken (op het plein) korte optredens verzorgen.

In de avond zal om 18.00 uur het Nieuw Vocaal Ensemble (NVE) op het plein optreden. Dit gloednieuwe kleine ensemble staat onder leiding van Bauwien van der Meer.

Vriendenactie CBG

Het CBG heeft ruim 10.000 Vrienden en hoopt tijdens het Famillement een groot aantal Vrienden te mogen verwelkomen. En we willen dan onze dank voor hun steun aan het CBG tonen. Dat betekent dat klassieke en digitale Vrienden een presentje kunnen verwachten bij onze Vriendenkraam. Hier kunt u namelijk gratis of met korting publicaties aanschaffen op basis van uw Vriendschapsjaren; ook jonge Vrienden zullen niet worden teleurgesteld.

0-2 jaar Vriend = 1 gratis publicatie uitzoeken of een jaargang Gen.magazine
3-5 jaar Vriend = 2 gratis publicaties uitzoeken
6-10 jaar Vriend = 3 gratis publicaties uitzoeken
11-25 jaar Vriend = 4 gratis publicaties uitzoeken
25+ jaar Vriend = 5 gratis publicaties uitzoeken

Zorg ervoor dat u uw Vriendnummer of postcode bij de hand heeft. Wees er vroeg bij, want op is op!